Hiển thị kết quả duy nhất

1.180.000 
1.180.000 
1.280.000